freemdefogels@gmail.com

Wintereditie fff 18, 19 en 20 december 2015

Achtergrond

Waarom organiseert de provincie de Dorpen Derby?

Bijna de helft van alle Brabanders woont in een dorp of kern met minder dan 15.000 inwoners. De provincie Noord-Brabant vindt een goede leefbaarheid in deze dorpen, kernen en buitengebieden erg belangrijk. Aandacht voor de leefbaarheid is daarom het centrale thema van de Dorpen Derby.

Leefomgeving

De meeste inwoners van de Brabantse dorpen en kernen wonen hier met veel plezier. Ze waarderen de rust, ruimte en hechte gemeenschap. De bewoners voelen zich sterk betrokken bij het wel en wee van hun dorp. Door een aantal ontwikkelingen wordt de leefbaarheid in hun woonomgeving echter onder druk gezet. Voorzieningen verdwijnen. Jongeren trekken weg naar de stad. De belangstelling om deel te nemen aan een vereniging neemt af. Toch investeren de meeste bewoners graag in hun eigen leefomgeving.

Ondersteuning

In de praktijk blijkt dat juist door het stimuleren van lokale initiatieven veel bereikt kan worden. En dat is precies wat de provincie Noord-Brabant met deze wedstrijd beoogt. Via de Dorpen Derby ondersteunt de provincie inwoners van dorpen die een goed idee hebben om de leefbaarheid te bevorderen.

Cultuur

Dit jaar staat de Dorpen Derby in het teken van cultuur. Cultuur gaat – net als de Derby – over passie, emotie en samen beleven. Het is een bindmiddel bij uitstek, versterkt onze identiteit en geeft de samenleving kleur. De voorgaande edities van de Derby hebben uitgewezen dat leefbaarheid en cultuur een kansrijke combinatie zijn. Spontaan kwamen in 2009 en 2010 al vele aanmeldingen binnen waarbij cultuur een belangrijke rol speelde. Het Cultuurthema mag dit jaar breed opgevat worden. Of het nu gaat over volkscultuur, traditie, dialect, archeologie, historische verhalen, monumenten, musea, literatuur, design, beeldende kunst, film, dans, theater of muziek: al deze vormen van cultuur of combinaties ervan zijn mogelijk. Als het project maar ten goede komt aan de leefbaarheid van jouw dorp!

site dorpenderby


Recent Images Plugin developed by YD